Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 5435.
KRS 0000294799, REGON 000173203, NIP 7770020887
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-14 r.
[BMSiG-4860/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294799, zwołuje na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na skutek zgłoszenia w dniu 28.12.2018 r. wniosku o zwołanie przez akcjonariusza Spółki, posiadającego 85% kapitału zakładowego (a zatem posiadającego co...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!