V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 62213.
SĄD REJONOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 211/19
[BMSiG-61745/2019]

Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej, I Wydział Cywilny, w sprawie I Ns 211/19 toczy się postępowanie z wniosku Marii Wilk o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Smolińskiej, zmarłej w dniu 8 czerwca 2018 r. w Burlington (USA), c. Anny i Jana, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w South Burlington. W skład spadku wchodzi udział w nieruchomości.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Wiesławy Smolińskiej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.