V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora

Pozycja 62222.
SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I C 1685/19
[BMSiG-61708/2019]

Na podstawie art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pawła Derdzikowskiego - pracownika Sądu Okręgowego w Toruniu do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Toruniu pozwanego Sławomira Paczkowskiego, ostatnio zamieszkałego w Toruniu, w sprawie z powództwa Anny Paczkowskiej przeciwko Sławomirowi Paczkowskiemu o rozwód. Pozew i inne pisma, wymagające dokonania...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!