Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1190258.
KRS 0000760197, REGON 381923620, NIP 5423338677
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-11-29 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/11580/19/179]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
409 713

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Białystok

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Białystok (woj. podlaskie).

Liczba rekordów:
39 709

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.12.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki26.11.2019 R. W KN ERNESTA KOŁCUNA W WARSZAWIE, REP. A NR 11388/2019 ZMIENIONO §§ 1-27

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaENPROM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3.Numer PESEL lub numer REGON365835153

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika65 (SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250 (TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKŁOS
2.ImionaMARIUSZ STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika13 (TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650 (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika18 (OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 (DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSAMBORSKI
2.ImionaROBERT ADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika11 (JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550 (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH

WYKREŚLIĆ

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI
2.ImionaKONRAD WIKTOR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika11 (JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550 (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMICIŃSKI
2.ImionaJACEK KAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika41 (CZTERDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050 (DWA TYSIĄCE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE