Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 58374.
KRS 0000556528, REGON 361632909, NIP 8992768204
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-05-27 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/2365/19/404]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.01.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 134 nr lokalu 24 kod pocztowy 53-315 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KŁODZKA nr domu 38 nr lokalu 2 kod pocztowy 50-536 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejBIURO@DBPU.PL
4.Adres strony internetowejWWW.DBPU.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki09.01.2019R., NOTARIUSZ MACIEJ WYSOGLĄDA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 15/2019, ZMIANA: USUNIĘTO W § 19 UST.6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.