Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7078.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-05-06 r.
[BMSiG-6703/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa opolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie opolskim.

Liczba rekordów:
139 931

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm budujących linie telekomunikacyjne i elektrotechniczne

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 42.22.Z (Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych).

Liczba rekordów:
4 431

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Spółki STAL BAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Opolu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616854, zawiadamia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 27.08.2018 r. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy licząc od dnia niniejszego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!