XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 60871.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-07-20 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/1465/19/434]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm deweloperskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 41.10.Z (Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków).

Liczba rekordów:
34 047

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Sopot

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Sopot (woj. pomorskie).

Liczba rekordów:
8 584

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 5.

Rubryka 1. Kurator

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZYPUŁOWSKA STASIUK
2.ImionaANNA JANINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU Z DNIA 16 LIPCA 2018R. W SPRAWIE GD. VIII NS-REJ KRS 6738/18/329 KURATOR ZOSTAŁ USTANOWIONY DO POWOŁANIA ZARZĄDU, A W RAZIE POTRZEBY DO LIKWIDACJI SPÓŁKI.
6.Data powołania kuratora16.07.2018
7.Data, do której kurator ma działać16.07.2019