V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora

Pozycja 7680.
SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I C 1722/17
[BMSiG-6824/2019]

Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny, w sprawie z powództwa Tadeusza Mielczarek przeciwko Blance Skrzyszowskiej o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 kc) zarządzeniem z dnia 21 grudnia 2018 r. ustanowił dla pozwanej Blanki Skrzyszowskiej, ostatnio zamieszkałej w Rzeszowie przy (informacja ukryta), kuratora dla nieznanej z...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!