Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7714.
KRS 0000320931, REGON 050248008, NIP 5420004125
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-01-02 r.
[BMSiG-7274/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Interdrop Rutkowski i Sakowski sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidatorzy INTERDROP Rutkowski i Sakowski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Białymstoku (15-472), (informacja ukryta) lok. 19, KRS: 0000320931, na podstawie art. 279 k.s.h. ogłaszają, że uchwałą nr 3/02/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 1.02.2019 r. postanowiono o rozwiązaniu...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!