XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 73724.
KRS 0000309375, REGON 141502643, NIP 1090000701
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2008-07-03 r.
[RDF/963791/19/910]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: West Wind Express Inc Oddział w Polsce w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.02.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 11.02.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015