I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 13558.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-03-28 r.
[BMSiG-12979/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 207

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Spółki Bezpieczna Farmacja Sp. z o.o. w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6, KRS 0000724983, ogłasza, że w dniu 15.02.2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki powzięło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100.000,00 złotych do kwoty 5.000,00 złotych, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdego z 100 udziałów do kwoty 50 złotych.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia, oraz zgłaszania sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.