I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 13576.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-31 r.
[BMSiG-13027/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza ciepłowni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 35.30.Z (Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych).

Liczba rekordów:
999

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu żyrardowskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie żyrardowskim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
12 253

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd "Geotermii Mazowieckiej" S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 12 kwietnia 2019 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Pomocniczych. 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 3....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!