V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 13807.
SĄD REJONOWY W RACIBORZU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 581/18
[BMSiG-13032/2019]

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu, Wydziałem I Cywilnym, pod sygnaturą I Ns 581/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Kuźnia Raciborska o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Kieś, zmarłej w dniu 17 maja 2012 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Turzu.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, w przeciwnym razie mogą zostać pominięcie w orzeczeniu kończącym postępowanie.