XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 112137.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-08-21 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1370/19/649]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm spedycyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 52.29.C (Działalność pozostałych agencji transportowych).

Liczba rekordów:
6 038

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.03.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina KOBYLANKA miejscowość REPTOWO

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość REPTOWO nr domu 72A kod pocztowy 73-108 poczta KOBYLANKA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość STARGARD ulica UL. JANA ŚNIADECKIEGO nr domu 25 kod pocztowy 73-102 poczta STARGARD kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 R., REP. A NR 3700/2018, NOTARIUSZ PIOTR SKIBIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE. ZMIANA PKT 1 ORAZ PKT 2 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGONERKO
2.ImionaWANDA DANUTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGONERKO
2.ImionaMACIEJ PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGONERKO
2.ImionaKAROLINA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

WYKREŚLIĆ

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy60 TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy60 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 40 BARY

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ