XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 112712.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-02-25 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6499/19/356]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm deweloperskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 41.10.Z (Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków).

Liczba rekordów:
34 047

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.03.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki30.11.2018 R., REP. A NR 8521/2018, NOTARIUSZ MARTA CZERNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA - ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 22.02.2016 Z PÓŹN.ZM. 26.02.2019 R., REP. A NR 1146/2019, NOTARIUSZ MARTA CZERNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA KRAKÓW - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 22.02.2016 R. Z PÓŹN.ZM. - DODANIE W § 4 PODPUNKTÓW 3 ORAZ 4

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSIUDAK
2.ImionaTOMASZ CZESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnikaLICZBA UDZIAŁÓW: 17 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 1700 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOBRZUT
2.ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikaLICZBA UDZIAŁÓW: 17 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 1700 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBANASIK
2.ImionaWOJCIECH PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnikaLICZBA UDZIAŁÓW: 17 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 1700 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5200,00 ZŁ

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW