XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 112980.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-09-13 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5963/19/421]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
139 983

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa małopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie małopolskim.

Liczba rekordów:
546 799

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.03.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaRUA BONITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaRUA BONITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGONÇALVES DOS REIS
2.ImionaLUÍS FILIPE Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGONÇALVES DOS REIS
2.ImionaJOSÉ EDUARDO Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHAMPALIMAUD DAUN E LORENA
2.ImionaFRANCISCO MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPINTO MASCARENHAS CARDOSO OLIVEIRA
2.ImionaMIGUEL MARIA Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14.02.2019 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 574/2019 SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRA ROWECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, 14.02.2019
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST TRZECH LIKWIDATORÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGONÇALVES DOS REIS
2.ImionaJOSÉ EDUARDO Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHAMPALIMAUD DAUN E LORENA
2.ImionaFRANCISCO MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPINTO MASCARENHAS CARDOSO OLIVEIRA
2.ImionaMIGUEL MARIA Ikona RSS

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGONÇALVES DOS REIS
2.ImionaLUÍS FILIPE Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14.02.2019 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 574/2019 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI, SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRA ROWECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, 14.02.2019
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE