XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 113059.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-03-27 r.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1948/19/500]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm wykonujących instalacje alarmowe, przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 80.20.Z (Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa).

Liczba rekordów:
1 603

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.03.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUCHARZEWSKI
2.ImionaTOMASZ FELIKS Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOPHUS GMBH

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika9000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ