I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 19781.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-22 r.
[BMSiG-19390/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza kopalni żwiru i piasku

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 08.12.Z (Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu).

Liczba rekordów:
2 410

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Kopalni Piasku "Kotlarnia" S. A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 24.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 maja 2019 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowa 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!