V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 19996.
SĄD REJONOWY W IŁAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 653/17
[BMSiG-19231/2019]

W Sądzie Rejonowym w Iławie, I Wydział Cywilny, toczy się sprawa z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Drutel z d. Kopyczeńska, c. Jana, zmarłej dnia 6.09.2016 r. w Northampton i ostatnio zamieszkałej w Iławie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy zgłosili swój udział w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!