V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 20000.
SĄD REJONOWY W STRZELCACH OPOLSKICH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 375/18
[BMSiG-19441/2019]

Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 375/18 z wniosku Wiktora Niewiaka i Anny Niewiak toczy się postępowanie o stwierdzenie, że z mocy prawa przez uwłaszczenie Wiktor i Anna Niewiak nabyli własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 1321 z arkusza mapy 4 sklasyfikowanej jako grunty orne, oznaczonej symbolem...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!