XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 205865.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2015-12-21 r.
[RDF/105088/19/347]

W dniu 2019.04.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018