XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 206578.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-10-02 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3001/18/639]

W dniu 2019.04.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 6.

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU Z DNIA 08.04.2019R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 25D USTAWY Z DNIA 20.08.1997R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (TEKST JEDN. DZ.U. Z 2018R., POZ. 986 ZE ZM.), SYGN. SPRAWY TO.VII NS-REJ. KRS 3001/18/639, 08.04.2019 2.