I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 24772.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-05-25 r.
[BMSiG-24376/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm inwestycyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 64.30.Z (Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych).

Liczba rekordów:
1 278

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek komandytowo-akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowo-akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
3 748

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Hedgehog Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, komplementariusz Hedgehog Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ASI S.K.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z powzięciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 505.000 zł do kwoty 395.055 zł, na podstawie art. 456 § 1 KSH wzywa wierzycieli spółki, aby zgłaszali swoje roszczenia wobec...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!