I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 24817.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-10-14 r.
[BMSiG-24542/2019]

Zarząd VERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000526977) na podst. art. 508 KSH zawiadamia, że 30.04.2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS, wydał postanowienie o połączeniu VERCO Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) ze spółką OFTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!