IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 24992.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-01-11 r., sygnatura akt: KA VIII Ns-Rej. KRS 36366/18/107
[BMSiG-24284/2019]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach ogłasza, że ma mocy postanowienia z dnia 7 maja 2019 r., sygn. akt KA VIII Ns-Rej. KRS 36366/18/107 w trybie art. 25a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 986) rozwiązał bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślił z Rejestru Przedsiębiorców...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!