V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 25016.
SĄD REJONOWY W AUGUSTOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 253/18
[BMSiG-24477/2019]

Przed Sądem Rejonowym w Augustowie pod sygn. akt I Ns 253/18 toczy się sprawa z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Arasim, s. Józefa i Heleny, zmarłym dnia 29.11.2014 r. w Suwałkach, ostatnio stale zamieszkałym w Popowo 7, 16-320 Bargłów...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!