V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 25020.
SĄD REJONOWY W SOKÓŁCE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 602/18
[BMSiG-24195/2019]

Przed Sądem Rejonowym w Sokółce w sprawie I Ns 602/18 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Pietraszkiewicz o stwierdzenie nabycia przez Antoniego Radziukiewicz z dniem 1 stycznia 1985 roku prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 634, o powierzchni 0,2206 hektara, położonej w obrębie 0015 Kuźnica, jednostka...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!