XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 288091.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-03-19 r.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4747/19/110]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu zielonogórskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie zielonogórskim (woj. lubuskie).

Liczba rekordów:
9 300

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
35 607

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.05.09 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaROB&VAS POPOV SPÓŁKA KOMANDYTOWA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaBUDOWNICTWO OGÓLNE POPOV SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina ŚWIDNICA miejscowość WILKANOWO

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WILKANOWO ulica UL. STRUMYKOWA nr domu 1 kod pocztowy 66-008 poczta WILKANOWO kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. WĘGIERSKA nr domu 11 nr lokalu 10 kod pocztowy 65-941 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki18.04.2019R. NOTARIUSZ ADRIANA MIŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM "A" NR 3161/2019 - ZMIANA: § 2, § 3, § 7, § 8, § 16 PKT B), § 19 UST.1;

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGWIZDAŁA
2.ImionaROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego500 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOLASAVA
2.ImionaTATSIANA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE