XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 288582.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-04-11 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3814/19/974]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim.

Liczba rekordów:
271 656

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza organizatorów imprez turystycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki).

Liczba rekordów:
4 535

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.05.09 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZWIERZYCHOWSKI
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.450 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.250 ZŁ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFRELICHOWSKI
2.ImionaMICHAŁ HENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.200 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE