XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 288697.
KRS 0000735475, REGON 380477845, NIP 8992846140
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2018-06-07 r.
[RDF/111321/19/546]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Semi sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.05.09 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 07.06.2018 DO 31.12.2018