XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 288831.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-12-11 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/31277/18/373]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza skupów złomu

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 38.32.Z (Odzysk surowców z materiałów segregowanych).

Liczba rekordów:
2 706

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza sklepów rybnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 47.23.Z (Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
1 359

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.05.09 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaKATOWICKIE PRZESIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaKATOWICKIE PRZESIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOLSZEWSKI
2.ImionaJERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRÓWNIAK
2.ImionaALEKSY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 5. Informacja o postępowaniu upadłościowym

1

Dla pozycji: nr wpisu 1 data wpisu 2002.12.11


WPISAĆ

2.Informacje o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KATOWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY; SYGNAKT X U 124/98/9 O UMORZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO data 30.09.2002

Podrubryka 1. Dane syndyka

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOŹNIAK
2.ImionaANDRZEJ ANTONI Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)