V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 23399.
SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 21/17
[BMSiG-22932/2020]

W Sądzie Rejonowym w Kraśniku, I Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 21/17 z wniosku Haliny Trukan z udziałem Fast Finance S.A., Grzegorza Trukan o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierze Czwojdrak, c. Władysława i Konstancji, zmarłej 5 września 2015 roku w Kraśniku, ostatnio stale zamieszkałej w Kraśniku. Sąd wzywa zainteresowanych, aby w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.