Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2399.
KRS 0000806976, REGON 384537283, NIP 7732491171
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-10-03 r.
[BMSiG-2027/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Drosed Holding" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Działając na podstawie art. 543 Kodeksu spółek handlowych, Spółka "DROSED HOLDING" Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ("Spółka Przejmująca"), niniejszym ogłasza, że w dniu 2 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał podziału Spółki "DROSED" S.A. z siedzibą w Siedlcach (KRS 0000054754, "Spółka Dzielona"), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).

W wyniku podziału doszło do przeniesienia na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej do prowadzenia działalności holdingowej wraz z akcjami i udziałami spółek zależnych od Spółki Dzielonej.

Podział Spółki Dzielonej odbył się na warunkach ustalonych w planie podziału, uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą w dniu 30 września 2019 roku.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

W związku z publikacją rankingu przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko do 7 grudnia 2020 r. możesz uzyskać dostęp do 100 sprawozdań finansowych o 20% taniej!

Aby skorzystać z promocji, zaloguj się i wypełnij formularz zamówienia na stronie Moje konto.