I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 30572.
KRS 0000486453, REGON 146974447, NIP 7962963509
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-11-18 r.
[BMSiG-30595/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Trendglass sp. z o.o. Nieruchomości S.K.A. sprawozdanie finansowe

Likwidatorzy Spółki pod firmą "TRENDGLASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Nieruchomości S.K.A. w likwidacji z siedzibą w Radomiu (Spółka) zawiadamiają, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16.06.2020 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Tym samym z dniem 16.06.2020 r. otwarto likwidację...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!