I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 30574.
KRS 0000425726, REGON 221684562, NIP 5811956427
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-06-28 r.
[BMSiG-29042/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Wolfarb sp. z o.o. S.K.A. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Ogłoszenie II Likwidator Spółki Wolfarb Sp. z o.o. SKA w likwidacji (KRS 0000425726) informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 28.11.2019 roku uchwałę o likwidacji Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!