I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30583.
KRS 0000660223, REGON 366412360, NIP 9562322624
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-01-24 r.
[BMSiG-30686/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: CR sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki CR Sp. z o.o. w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660223 (dalej: Spółka), na podstawie art. 264 § 1 k.s.h. ogłasza, że w dniu 26.05.2020 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwaliło obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 10000 zł o kwotę 4950 zł do kwoty 5050 zł, poprzez dobrowolne umorzenie 99...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!