I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30584.
KRS 0000492614, REGON 281554960, NIP 7412126808
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-12-31 r.
[BMSiG-30581/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Dynamic Events sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki Dynamic Events sp. z o.o. w Nowym Dworze 2A, wpisanej do KRS pod nr 0000492614, ogłasza, że w dniu 11.10.2019 r. NZ Wspólników Spółki powzięło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 9.900,00 (dziewięciu tysięcy dziewięciuset) złotych do kwoty 6.600,00 (sześciu tysięcy sześciuset) złotych poprzez przymusowe...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!