I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30586.
KRS 0000563618, REGON 361824224, NIP 9282081935
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-06-22 r.
[BMSiG-30668/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Gko Technika sp. z o.o. "w likwidacji sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie likwidacyjnesporządzone przez likwidatoraGKO TECHNIKA Sp. z o.o. w likwidacji 1. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9.08.2019 r., zaprotokołowanego aktem notarialnym z dnia 9.08.2019 r. przez notariusza Magdalenę Apanowicz z Kancelarii Notarialnej w Lubsku, (informacja ukryta), Rep. A nr 59/2019, postanowiono o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!