I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30587.
KRS 0000285264, REGON 221851712, NIP 6040159402
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-07-23 r.
[BMSiG-30393/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Grupa Producentów Rolnych "Szaniawski" sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11.07.2019 r. Grupy Producentów Rolnych "Szaniawski" Spółki z o.o., 83-022 Suchy Dąb, Giemlice 38, została postawiona w stan likwidacji. Likwidator Spółki wzywa jej wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!