I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30588.
KRS 0000314095, REGON 260235701, NIP 9591824162
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-09-22 r.
[BMSiG-30496/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Htm sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator HTM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Bolmin 177A, 26-060 Chęciny (KRS 0000314095, REGON 260235701 , NIP 9591824162 ), ogłasza o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji, i wzywa wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Zgłoszeń dokonywać należy na adres: 25-519...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!