I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30589.
KRS 0000675802, REGON 367158521, NIP 5272807328
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-04-26 r.
[BMSiG-30588/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Inmedinvestment sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Uchwała z dnia 17.02.2020 roku Zgromadzenie Wspólników INMEDINVESTMENT Sp. z o.o. w likwidacji, wpisanej do KRS, XII Wydz. Gosp. Warszawa, pod nr 0000675802, podjęło decyzję o rozwiązaniu Spółki z dniem 17.02.2020 roku. Wzywa się wierzycieli o zgłaszanie swych wierzytelności na adres: 00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27, w terminie 3 miesięcy od daty...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!