I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30590.
KRS 0000577158, REGON 362966127, NIP 7393879859
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-11-12 r.
[BMSiG-30557/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: KF Research sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator KF Research spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Olsztynie przy (informacja ukryta), KRS 0000577158, REGON 362966127 , NIP 7393879859 ("Spółka"), zawiadamia, że w dniu 19.03.2018 r. została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!