I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30591.
KRS 0000446234, REGON 142839178, NIP 9710715894
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-01-04 r.
[BMSiG-30374/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Markus sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Uchwałą Nr 03/02/2020 z dnia 13.02.2020 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą MARKUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000446234, otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności:...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!