I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30592.
KRS 0000520995, REGON 302814364, NIP 7822574498
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-09-02 r.
[BMSiG-30359/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Maverick Poznań sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Uchwałą z dnia 4 maja 2020 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Maverick Poznań Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS nr 0000520995, otwarto likwidację Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności na adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.