I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30596.
KRS 0000655933, REGON 366181788, NIP 7722411271
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-12-29 r.
[BMSiG-30352/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego Energopol sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego ENERGOPOL Sp. z o.o. w likwidacji w Radomsku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 655933, zawiadamia, że w 19 maja 2020 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłosili...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!