I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30600.
KRS 0000487192, REGON 146838916, NIP 9512370785
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-11-22 r.
[BMSiG-30728/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Tresorea Polska sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator Tresorea Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 02-777, al. Komisji Edukacji Narodowej 96 lok. U1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000487192, zawiadamia, że w dniu 22.11.2019 r., podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!