I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30601.
KRS 0000430807, REGON 146271600, NIP 5272683731
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-08-27 r.
[BMSiG-30629/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Wysyłaj Sms Polska sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator WYSYŁAJ SMS POLSKA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000430807, ogłasza o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji z dniem 16.06.2020 r. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!