I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 30608.
KRS 0000182259, REGON 350759060, NIP 6750000102
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-12-05 r.
[BMSiG-30705/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Transbud Nowa Huta SA sprawozdanie finansowe

Zarząd TRANSBUD NOWA HUTA S.A. w Krakowie, (informacja ukryta), KRS 0000182259, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r., o godzinie 1200, w siedzibie Spółki, w Krakowie Nowej Hucie przy...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!