I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 30610.
KRS 0000161035, REGON 011260920, NIP 5261342305
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-05-15 r.
[BMSiG-30521/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, (informacja ukryta), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 roku, o godzinie 900, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!