IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 30811.
KRS 0000023899, REGON 273803150, NIP 6342264372
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-05 r., sygnatura akt: KA. VIII Ns-Rej. KRS 12202/18/178
[BMSiG-30692/2020]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
542 555

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza gospodarstw rolnych uprawiających drzewa i krzewy owocowe ziarnkowe i pestkowe

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 01.24.Z (Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych).

Liczba rekordów:
18 135

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w trybie art. 25d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu "GEOMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W KATOWICACH, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 23899, posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: ul. J. Kantorówny nr 20, 40-381 Katowice.

Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą sygn. akt KA VIII Ns-Rej. KRS 12202/18/178, w sprawie z urzędu, przy udziale "GEOMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W KATOWICACH i Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Katowice.